Vi er den eksterne arbejdsmiljøkoordinator, der er bygherres person ude på pladsen og giver god og faglig rådgivning på sikkerhedsområdet i overensstemmelse med gældende myndighedskrav.Tilfredsstillende løsning af nedenstående opgaver kræver et godt og åbent samarbejde med byggeledelsen og dennes fulde opbakning samt en skarp adskillelse mellem kravet til sikkerhed og kravet til produktion / fremdrift.
 
Se vores referenceliste for bla. Byggeledelse og Arbejdsmiljøkoordinering her: