Mall of Scandinavia

FM Bygningsdrift har siden foråret '15 været en del af projektet: Mall of Scandinavia i Stockholm(MoS) som åbnede den 12. november 2015. Shopping centeret er nu nr. 13 i rækken, som vi har haft fornøjelsen af at være involveret i. I projektet, som kører i samarbejde med Unibail-Rodamco og PEAB, gør vi brug af vores erfaring indenfor centerlogistik.

Gennem de mange projekter har vi skabt den helt rigtige forståelse og løsning til de udfordringer det giver, når så mange butikker skal laves færdige og indrettes på én gang samtidig med, at byggeriet typisk ikke er helt færdigt. Vi forstår at optimere og effektivisere logistikken i og omkring centret. Netop dette område er en storsluger af både penge, ressourcer og tid, hvis det ikke er ordentligt struktureret – og i sidste ende kan det risikere at udskyde åbningsdatoen.

Optimering og fokus på logistikken skaber det rette flow og sammenhæng mellem tingene. Byggeriet skal ikke standse fordi der mangler ressourcer – hverken menneskelige eller råvarer. FM Bygningsdrift er specialister i at etablere dette rette flow på små og store centre i Danmark og i Sverige. Alle skal gøre det, de er bedst til – derved kan både rådgiver, entreprenører og bygherre koncentrere sig om sit kerneområde.

Vi har fokus på følgende forhold:
Reception inkl. Bookingsystem, Security inkl. adgangskontrol, Tilkørsel / Parkering, Pladslogistik / arealoptimering, Affaldssystem, Renholdsystem, Varemodtagelse, Arbejdsmiljø, Pavillon-by samt Salg / Udlejning.

MoS er etableret i området Arenastaden, som ligger i Solna lige udenfor Stockholm og har et bygningsareal på 101.506 m2. Arbejdspladsen er beliggende i et område, der på samme tid har flere andre større projekter i gang omkring boligbyggerier og kontor løsninger, og det betyder begrænset plads med megen aktivitet i området, når projekterne er så tæt på.

For at styre logistikken i området er der etableret en kontrolpost for de største projekter i området, som vil tage sig af alle indgående bygnings relateret transporter. Inde i indkøbscenteret, arbejder der mange entreprenører, hvor tilgangen er meget trang og leverings og modtagelses muligheder samt transportveje inde i huset er begrænset. Vores fornemste opgave har været og er at koordinere arbejdet, således at alt omkring logistikken har kunnet køre så gnidningsfrit som overhovedet muligt.
 

 
Fakta:
Budget: 3,6 SEK milliarder
Areal: (Brutto) 300.000 kvm
Påbegyndt: 2012
Afsluttes: nov. 2015
250 Butikker og restauranter
1 biograf
4000 parkeringspladser
 
 
 
 
 
                                                    
                                                   
 
 
 
 Tilbage