Site Management

FM Bygningsdrifts opgaver på Helsingborg Sygehus er projekteringsledelse, byggeledelse, site management, arbejdsmiljø samt kommunikation.
 
I samarbejde med Region Skåne sætter vi rammerne for byggeriet og lægger den overordnede strategi. Projektet omhandler om- og nybygning af sygehuset, og der er en masse mindre ombygningsprojekter kørende hele tiden gennem projektet.

Det eksisterende sygehus er i fuld drift under hele byggeperioden – dette kræver rigtig meget koordinering samt stor fokus på kommunikation og information, brugerhåndtering og inddragelse samt ikke mindst planlægning af arbejdet. Der er stor fokus på koordineringen mellem byggeledelsen og afdelingerne i fortsat drift.

Nybygningen er på i alt 40.000 m² og indeholder laboratorier, psykiatri og somatiske am-bulatorier. Ombygningen udgør i alt 60.000 m2.

Sygehuset består i dag af et stort sygehus og mange mindre ejendomme – alle locationer bliver berørt af om- og tilbygningen. 
 

 
Fakta:
Lokalitet: Helsingborg                                              
Kundens navn: Region Skåne  
Bygherre:Region Skåne    
Areal: 40.000 m2 nybygning og 60.000 m2 ombygning
Ydelsesperiode: Feb 14 -
Entrepriseform: Fagentreprise

 

 

 
 Tilbage